Specialist in Daksystemen

Disclaimer

Op deze website staat informatie die met grote zorg is samengesteld door ADAX Dakwerken BV, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

ADAX Dakwerken BV verstrekt op deze website informatie over haar producten en diensten die worden aangeboden. ADAX Dakwerken BV kan hier wijzigingen in aanbrengen zonder voorafgaande melding

ADAX Dakwerken BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op deze website.

Het is niet toegestaan om teksten, scripts, afbeeldingen, downloads etc. over te nemen zonder schriftelijke toestemming van ADAX Dakwerken BV.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites.

ADAX Dakwerken BV  is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Alle informatie die op de website van ADAX Dakwerken BV staat mag niet gekopieerd verspreid en/of vermenigvuldigt worden.

Alle foto's, logo's en/of teksten van ADAX Dakwerken BV zijn beschermd en mogen niet elders gepubliceerd worden.