Specialist in Daksystemen

Garantie

Adax Dakwerken bv geeft een 10 jarige garantie op waterdichtheid

Op verzoek volgt een verstrekking van een schrifftelijk “garantie-certificaat”.

Aan elke garantie hangen voorwaarden

In de garantievoorwaarden staat dat om aan de garantievoorwaarden te voldoen er jaarlijks onderhoud dient plaats te vinden. In de praktijk komt het erop neer dat dit in veel gevallen niet gebeurt door een opdrachtgever.

Om u de zorg uit handen te nemen biedt Adax Dakwerken de mogelijkheid voor het afsluiten van een onderhoudsabbonnement voor het in stand houden van dakbedekkingspakket zodat u vele jaren probleemloos gebruiksplezier kan ervaren.

Download Onderhoudscontract (PDF BESTAND 62,2 kb)

Download Garantiecertificaat (PDF BESTAND 259 kb)